کد خبر 469006

ثروتمندان جهان ۲برابر فقرا دی‌اکسیدکربن تولید می‌کنند

ثروتمندان دنیا مسئول تولید ۱۵درصد از تولید گاز آلاینده دی اکسید کربن در جهان هستند در حالی که تنها یک درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، تحقیقات موسسه خیریه آکسفام و موسسه محیط زیست استکهلم نشان می دهد تولید دی اکسید کربن 60 درصد بین سالهای 1990 تا 2015 افزایش یافته است. این موسسات در گزارش خود ثروتمندان دنیا را مسئول تولید 15 درصد از تولید این گاز آلاینده در جهان می‌دانند در حالی که تنها یک درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند.

 این رقم بیش از دو برابر دی اکسید کربنی است که جمعیت فقیر دنیا تولید می کنند. فقرا 50 درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. این مطالعات همچنین نشان می دهد 10 درصد از جمعیت دنیا که ثروت بیشتری دارند و شامل 630 میلیون نفر می‌شوند، مسئول تولید 52 درصد از گازهای آلاینده دنیا در این دوره بوده اند. این 10 درصد شامل افرادی می شوند که درآمدشان بالاتر از 35 هزار دلار در سال است و آن یک درصد، افراد دارای درآمد بالاتر از 100 هزار دلار در سال را در بر می‌گیرد.

این گزارش هشدار می دهد مصرف بیش از حد و اعتیاد ثروتمندان دنیا به حمل و نقل آلاینده ، استفاده از کربن در دنیا را بالا برده است. تیم گور، سرپرست تحقیقات موسسه آکسفام و نویسنده این گزارش می‌گوید:«مصرف بیش از حد ثروتمندان دنیا باعث بدتر شدن بحران جوی می‌شود ولی هزینه آن را جمعیت فقیر و جوانان پرداخت می کنند. نابرابری شدید در استفاده از کربن پیامد مستقیم رشد اقتصادی وابسته به کربن و نابرابر دولت‌ها طی دهه های متمادی است».

طبق این گزارش، با برداشته شدن تعطیلی های اعمال شده جهت مهار گسترش ویروس کرونا، تولید کربن باز هم افزایش می یابد. اگر تولید گازهای آلاینده به صورت سالانه کاهش نداشته باشد، 10 درصد جمعیت ثروتمند دنیا آنقدر تولید کربن را افزایش می‌دهند تا دمای جو زمین 1.5 درجه بالا رود، حتی اگر سایر جمعیت جهان تولید کربن را به صفر برسانند.

گور گفت:«بهترین هدف ممکن و قابل توجیه برای تمام انسان ها داشتن یک زندگی پاک است ولی طبقه ثروتمند دنیا از کربن برای ثروتمند تر شدن استفاده می‌کنند».

در این گزارش آمده است:«حمل و نقل یکی از عوامل رشد تولید گازهای آلاینده است و ثروتمندان دنیا تمایل فزاینده‌ای به راندن خودروهای آلاینده مثل خودروهای شاسی بلند دارند و بیش از دیگران پرواز می کنند».

بیشتر بخوانید
ارسال نظر