کد خبر 466069

منازعه بر سر آینده محیط کار؛ روی جلد اکونومیست

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست با عنوان منازعه بر سر آینده محیط کار منتشر شد.

ارسال نظر