روحانی در دیدار وزیر خارجه سوئیس گفت: تاریخ نشان داده مردم ایران در برابر گردن کشی و قلدری تسلیم نخواهد شد.

کد خبر: ۴۶۵۳۴۰
ارسال نظر