کد خبر 459671

اقتصاد جدید شی؛ روی جلد اکونومیست

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست با عنوان اقتصاد جدید "شی"، آن را دست کم نگیرید منتشر شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر