کد خبر 410174

اتومبیل‌های جزیره کیش حین تصادف در سرزمین اصلی دچار مشکل می‌شوند

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در جزیره کیش بیان کرد: جزیره کیش به دلیل قرارگرفتن در منطقه آزاد و شرایط خاصی که دارد چالش‌های مختص به خود را دارد که این چالش‌ها هیچگاه در سرزمین اصلی نخواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک‌آنلاین، اصغر ولی زاده گفت: کیش تنها از جنبه توریستی و گردشگری اسم بزرگی دارد و گرنه از لحاظ خدمات دیگر ضعیف است.

وی اظهار کرد: یکی ازچالش های ساکنین کیش خروج خودرو از جزیره است و پلاک  تمامی خودروها در جزیره پلاک منطقه آزاد بوده و هرگاه خودرویی قصد خروج از جزیره را داشته باشد باید تمام مجوز های لازم بابت خروج یکماهه خود از جزیره را بگیرد.

ولی زاده توضیح داد: ازآنجایی که بیشتر اتومبیل های جزیره کیش تحت پوشش بیمه شرکت های منطقه آزاد قراردارند و این شرکت ها درسرزمین اصلی شعبه ندارند در هنگام تصادف در سرزمین اصلی دچار مشکل می شوند.

وی مدعی شد که یکی از چالش های دیگر مختص جزیره کیش در بخش بیمه نامه های آتش سوزی است چون  جزیره کیش  پوشیده  ازمرجان بوده و مرجان ید تولید می کند بنابراین  درهوای کیش ید زیادی وجودداردکه این ید باعث خورده شدن کابل های برق شده و حتی آتش سوزی در کیش اتفاق می افتد.!

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در جزیره کیش بیان کرد: به نسبت سرزمین اصلی در اینجا خانه های مسکونی و بازارها بیشتر دچار آتش سوزی می شوند.

ولی زاده گفت: به خاطررقابت شدید و نرخ شکنی های زیاد شرکت های بیمه ای در اینجا تعرفه بیمه نامه آتش سوزی به جای اینکه بیشتر ازسرزمین اصلی باشد کمتر هم است.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در جزیره کیش بیان کرد: در حال حاضر در سرزمین اصلی بحث بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری اندکی داغ شده اما دراینجا به دلیل اینکه نسل بسیار جوانی دارد و تعداد نفرات هم کم هستند بیمه عمرهم آن طرفدار و  فعالیت و پویایی را ندارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر