کد خبر 394501

افزایش ۱۹درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

در پایان سال ۱۳۹۷، تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۹.۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، در پایان سال 1397، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری 262 هزار و 300 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته 19.0 درصد افزایش یافته است. از این تعداد 77.0 درصد به مردان و 23.0 درصد به زنان اختصاص دارد. همچنین در سال 1397، تعداد مقرری‌بگیران جدید 259 هزار و 286 نفر بوده است. از کل مقرری‌بگیران جدید 84.1 درصد متاهل و 15.9 درصد مجرد بوده‌اند.

تعداد قطع مقرری‌بگیری طی این زمان به ترتیب 192 هزار و 117 مورد است. بیشترین علت قطع مقرری مربوط به پایان دوره استحقاق مقرری با تعداد 149 هزار و 81 مورد است.

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال 1397، از کل بیمه‌شدگان در معرض حادثه شغلی، 17 هزار و 619 نفر دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته 6.7 درصد کاهش داشته است. از تعداد 17 هزار و 619 نفر حادثه دیده شغلی، 169 مورد آن منجر به فوت و 79 مورد آن منجر به از‌کار‌افتادگی کلی شده است.

همچنین از کل حادثه‌دیدگان گزارش شده توسط این سازمان، 92.7 درصد (16 هزار و 330 نفر) مرد و 7.3 درصد (1289 نفر) زن هستند.

بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به گروه‌های سنی «25-29 ساله» و «30-34» ساله به ترتیب با 24.3 درصد و 20.0 درصد است. به عبارت دیگر 44.3 درصد از کل حادثه دیدگان شغلی مربوط به این دو گروه سنی بوده است. همچنین کمترین آن مربوط به گروه‌های 70 ساله و بیشتر و «65-69 ساله» هستند.

با توجه به زمان وقوع حادثه، به ترتیب 71 درصد، 19.8 درصد و 9.2 درصد از حادثه دیدگان شغلی در هنگام صبح، عصر و شب دچار حادثه شده‌اند.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال 1397 معادل 28 هزار و 571 مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد نسبت به سال 1396 دارای رشد 3.0 درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، 95.2 درصد مربوط به مردان و 4.8 درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان 1625 نفر، بوده است.

با توجه به بازرسی‌های انجام گرفته در کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1397 تعداد آسیب‌های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، 9996 نفر- حادثه بوده است که نسبت به سال گذشته دارای کاهش 6.6 درصدی بوده است. از کل آسیب‌های شغلی، 678 مورد منجر به فوت شده است. در بین فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت «ساختمان» بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است. (48.2 درصد)

  وضعیت روابط کار

در سال 1397، تعداد هیات‌های تشخیص دعاوی کار 604 هیات، تعداد دادخواست‌های واصله در هیات تشخیص 302 هزار و 17 دادخواست و تعداد آرای صادره در هیات مذکور 271 و 392 رای است. بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان اختصاص دارد. تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد خواسته‌ها به ترتیب به عیدی و پاداش، حقوق معوقه و سنوات خدمت اختصاص دارد.همچنین تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین آرای صادره به ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی بوده است.همچنین تعداد هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار 326، تعداد پرونده‌های واصله 105 و 225 پرونده و تعداد آرای صادره در هیات مذکور 87 هزار و 58 رای است. تعداد موارد درخواست تجدید نظر در هیات‌های حل اختلاف برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوقه اختصاص دارد. همچنین تعداد موارد تایید شده برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی بوده است.

  وضعیت بازرسی کار

در سال 1397، تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور 453 هزار و 389 مورد بوده است که از این تعداد، 317 هزار و 373 مورد بازرسی ادواری و 136 هزار و 16 مورد بازرسی موردی بوده است. همچنین تعداد بازرسان کار 873 نفر بوده است که نسبت به سال قبل دارای کاهش 1.2 درصدی بوده است. از این تعداد 785 نفر مرد و 88 نفر زن ایت. تعداد کارگاه‌های بازرسی شده 343 هزار و 241 کارگاه بوده که بیشترین تعداد آن به ترتیب مربوط به فعالیت‌های «صنعت»، «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی» و «ساختمان» بوده است.

  سازمان‌های کارگری و کارفرمایی

در سال 1397، تعداد سازمان‌های کارگری دارای مجوز 9338 مورد بوده است که نسبت به سال قبل دارای کاهش 15.3 درصدی بوده است و بیشترین تعداد آنها به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس بوده است. همچنین تعداد سازمان‌های کارفرمایی دارای مجوز 2506 مورد بوده است که نسبت به سال قبل 5.6 درصد کاهش یافته است و بیشترین تعداد آنها به ترتیب به ستاد و استان‌های خراسان رضوی، تهران و فارس اختصاص دارد.

  وضعیت بیمه بیکاری

در پایان سال 1397، تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری 262 هزار و 300 نفر بوده است که نسبت به سال گذشته 19.0 درصد افزایش یافته است.

از این تعداد 77.0 درصد به مردان و 23.0 درصد به زنان اختصاص دارد. همچنین در سال 1397، تعداد مقرری‌بگیران جدید 259 هزار و 286 نفر بوده است . از کل مقرری‌بگیران جدید 84.1 درصد متاهل و 15.9 درصد مجرد بوده‌اند.

تعداد قطع مقرری‌بگیری طی این زمان به ترتیب 192 هزار و 117 مورد است. بیشترین علت قطع مقرری مربوط به پایان دوره استحقاق مقرری با تعداد 149 هزار و 81 مورد است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری