{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 382726

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی، تفکیک حساب‌های بیمه نامه‌های عمر و زندگی از سایر بیمه نامه‌ها را امری شدنی دانست که نیاز به گذر زمان و صرف هزینه زیاد دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، امیر صفری گفت: کمیته‌هایی بین بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی برای تفکیک حساب‌های بیمه‌ای شرکت‌ها  تشکیل شده و موضوع تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی از غیر زندگی یک الزام قانونی است و طبق آئین نامه 68 باید انجام شود.

صفری اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای در این زمینه دچار ابهام هستند که چطور حساب‌های بیمه نامه‌های زندگی را از بیمه نامه‌های غیر زندگی جداسازی کنند و حتی دیدگاهی در بیمه مرکزی وجود دارد که اصلا تفکیک حساب ها امکان پذیر و ضروری است یا خیر؟

وی ادامه داد: تفکیک حساب ها شدنی است و تفکیک حساب‌های بیمه نامه‌های زندگی از سایر بیمه نامه‌ها به معنای تفکیک پول‌ها و منابع مالی بیمه‌های زندگی از بیمه نامه‌های غیرزندگی نیست، بلکه منظور تفکیک حساب هریک از دیگری است که به شفافیت منجر می شود.

مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی عنوان کرد: به دلیل ماهیت بلند مدت بیمه نامه های زندگی و سررسید طولانی مدت آنها، نباید منابع مالی حاصل از بیمه های زندگی مصروف پرداخت خسارت بیمه نامه های کوتاه مدت نظیر ثالث و درمان شود بنابراین، هدف ، جلوگیری از بی عدالتی و یارانه دادن بیمه های زندگی به نفع بیمه های غیرزندگی است.

صفری تصریح کرد: ذخائری که برای بیمه نامه های زندگی در نظر گرفته شده باید در سرمایه گذاریهای بلندمدت تر و روشن مصرف شود که برای بازپرداخت تعهدات بلندمدت تر بیمه نامه‌های زندگی استفاده شود بنابراین باید سر رسید تعهدات بیمه‌های زندگی با سررسید سرمایه گذاری‌های مرتبط، هماهنگ و یکسان شود.

وی گفت: بیمه نامه های عمر بلند مدت و بیمه نامه های غیر عمر به طور معمول (و نه همه) یکساله و کوتاه مدت هستند یعنی خسارات بیمه نامه های غیر عمر تا قبل از یکسال گزارش و پرداخت می شوند اما قرارداد بیمه نامه‌های عمر بالای یکسال هستند و خسارات مربوط به آنها در دوره های طولانی تری ظاهر می شوند.

مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی ادامه داد: اصل و شیوه صحیح این است که حق بیمه ها و منابع مالی بیمه های زندگی نباید برای پرداخت خسارات بیمه های درمان، ثالث و از این قبیل شود و شرکتی که این اصل و شیوه را رعایت نکند شرکت را به انحراف برده و دیر یا زود بحران آن ظاهر خواهد شد.

صفری گفت:  نکته کلیدی و مهمی که در تفکیک حساب‌ها مطرح می شود این است که به آن بخش از حق بیمه‌هایی که از محل بیمه نامه‌های عمر دریافت می شود دست زده نشود .

مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی اظهار کرد: چنانچه در شرکتی 30 درصد از دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌ها از منابع و ذخایر بیمه‌های زندگی حاصل شده است، شرکت نباید  80 درصد از دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌ها را برای پرداخت خسارات بیمه‌های غیرزندگی مصرف کند.

صفری بیان کرد: در اینجا 10 درصد از منابع بیمه های زندگی مصروف بیمه‌های غیرزندگی شده است به عبارتی بیمه‌های زندگی معادل 10 از کل دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های را به بیمه‌های غیرزندگی یارانه داده است.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل تفکیک حساب ها جلوگیری از بی عدالتی است اگر بیمه های زندگی توانایی پرداخت یارانه داشته باشد باید به بیمه گذاران مربوط به زندگی پرداخت شود، حالا یا به صورت پرداخت مشارکت در منافع بیشتر یا به شکل کاهش نرخ و حق بیمه. 

صفری عنوان کرد: برخی از شرکت های بیمه ای مدعی هستند که جداسازی حساب ها را انجام داده اند اما اینکه با چه کیفیتی و چگونه اینکار را انجام داده اند را ما با بررسی از نزدیک این شرکت ها متوجه می شویم.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه جدا سازی حساب ها از اول اتفاق نیفتاده برای شرکتی که 15 سال است بیمه نامه عمر می فروشد کار دشواری است و هزینه زیادی برای شرکت ها دارد و وقت و انرژی زیادی را می طلبد.

مدیرکل نظارت بر بخش بیمه های زندگی بیمه مرکزی ادامه داد: برای شرکتی هایی که جدید تاسیس  می شوند می توان اینکار را الزامی کرد با امکانات نرم افزاری که در حال حاضر وجود دارد اینکار بسیار ساده تر است.

صفری گفت: در حال حاضر راهی که برای تفکیک حساب ها درنظر گرفته شده این است که شرکت های موجود یک شرکت بیمه زندگی تاسیس کنند و کاملاً جدا شوند که حساب ها هم جدا شود.

مدیرکل نظارت بر بخش بیمه های زندگی بیمه مرکزی در مورد تاثیر تورم و رکود اقتصادی بر روی فروش بیمه نامه های عمر اینگونه توضیح داد: رکود و تورم در حالت تئوری بر روی بیمه نامه های عمروزندگی تاثیر گذار هستند اما ازآنجائیکه بیمه نامه های عمر قراردادهایی بلند مدت هستند و فرد برای بلند مدت تصمیم گیری کرده، ممکن است انگیزه کافی برای تغییر تصمیم خود مبنی بر بازخرید و... نداشته باشد. 

وی بیان کرد: دوره های رکود معمولا دو یا سه ساله هستند و بر روی تصمیم بیمه گزاران تاثیری جدی نمی‌گذارند و افراد معمولاً بیمه نامه‌ها را حفظ می کنند براساس آماری که از شرکت‌های بیمه‌ای داریم و به زودی منتشر می کنیم، باز خریدها تفاوت معناداری با سال های گذشته نداشته است. 

مدیرکل نظارت بر بخش بیمه های زندگی بیمه مرکزی عنوان کرد:رکود اقتصادی حاضر تاثیر معنی داری بر بازخرید بیمه های زندگی نداشته از سوی دیگر تورم نیز تاثیر قابل توجهی بر رشد بیمه های زندگی نداشته  و در سالهای اخیر بیمه های زندگی رشدی بیش از بیمه های غیرزندگی داشته اند. 

وی بیان کرد:خرید بیمه زندگی متفاوت از خرید سایر جایگزین‌های مشابه است و آمار ها نشان می دهند که نه تورم و نه رکود اثر معنی داری بر بیمه های زندگی نداشته اند.

مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی گفت: طبق آمار رسمی علی رغم اینکه اقتصاد رشد منفی داشته سهم بیمه ها از بازار رشد خوبی داشته و ضریب نفوذ بیمه عمر بیش از ضریب نفوذ بیمه نامه‌های غیرعمر بوده است.

صفری عنوان کرد: در بعضی از شرکت ها مانند شرکت های بیمه پاسارگاد، نوین، کارآفرین و سامان سهم پرتفوی بیمه نامه های عمر و زندگی بیش از سایر بیمه نامه آنهاست البته این آمار براساس سهم این شرکت ها به نسبت حجم پرتفوی خودآنها است و بیمه ایران بطور مطلق بیشتر از همه شرکت‌ها بیمه نامه عمر فروخته است.

وی یکی از تفاوت های بزرگ و معنادار بیمه‌های نامه‌های عمر و زندگی در کشور با سایر کشورها را سهم بیمه نامه های عمر به نسبت بیمه نامه های غیرعمر دانست که با متوسط دنیا تفاوت زیادی داردو افزود:  به عنوان نمونه در آمریکا و هند سهم بیمه عمر بسیار بالاتر از سایر رشته‌ها هست.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی اظهارکرد: در بسیاری از کشورها ممکن است سهم بیمه نامه‌های عمر از کل پرتفوی بیمه، بیش از 60 درصد باشد اما درکشور ما طبق آمار سال گذشته نسبت بیمه نامه‌های عمر به بیمه نامه‌های غیرعمر 14 درصد به 86 درصد بوده است.

صفری گفت: محصولات بیمه نامه های عمر موجود در کشور بسیار قدیمی و ساده هستند که سال‌هاست فروخته می شوند و تنوع و نوآوری محصول و پاسخگویی به نیازهای مردم در صنعت بیمه ضعیف است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری