کد خبر 363581

شفافیت، حلقه مفقوده صورت‌های مالی در صنعت بیمه

شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری بازار‌های مالی مطرح بوده که در این بین، شرکت‌های بیمه‌ای هم به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی از رعایت و توجه به این اصل مهم مستثنی نیستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک‌آنلاین، ناگفته پیداست که موارد بسیاری به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر حوزه مالی شرکت های بیمه ای  تاثیر می گذارند که یکی از مهمترین این چالش ها، رعایت نکردن حد نصاب ذخائر کافی در شرکت های بیمه ای است. هرساله و در آستانه برگزاری مجامع شرکت های بیمه ای  درتیرماه، شفاف بودن یا نبودن صورت های مالی این شرکت ها به سوژه ای داغ مبدل می شود که سوالات بسیاری را دراین خصوص به دنبال دارد.

واقعیت این است که به دلیل ماهیت فعالیت درحوزه بیمه، اثرات رویدادهای مالی از دوره ای به دوره های دیگر انتقال پیدامی کنند، بنابراین تغییرات ایجاد شده در صورت های مالی، برآوردهای شرکت های بیمه را نیز به واسطه محاسبات ریسک دستخوش تغییرات می کند که حل این معضل، نیازمند استفاده از روش خاص گزارشگری مالی است.

برای تهیه صورت های مالی، درحال حاضر شرکت های بیمه ای موظف به رعایت قوانین استاندارد شماره 28 حسابداری هستند.

برخی از کارشناسان معتقدند: تعدادی از موارد بیمه ای در این استاندارد رعایت نشده و فقدان یک استاندارد حسابداری در رشته های بیمه های عمر و زندگی، از دیگر مشکلات این روند به شمار می رود.

درشرایط نبود شفافیت کامل درصورت های مالی، برخی از مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، می توانند برای حفظ منافع به تحریف اطلاعات مالی بپردازند که یکی از این اقدامات که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می شود، مدیریت سود و یا دست بردن در میزان آن است.

معاون اداری، مالی بیمه کارآفرین در گفت و گو با چابک‌آنلاین بیان کرد: یکی از دلایل اصلی عدم شفافیت صورت های مالی شرکت های بیمه عدم رعایت ذخائر کافی است از جمله در رشته های زیان دهی چون شخص ثالث، مسئولیت و یا درمان.

"عبدالمجید رافع"، تصریح کرد: میزان کفایت دخیره در این رشته ها به درستی مشخص نیست و روش های مرسوم محاسبه ذخائر مانند روش مثلثی و یا هر روش دیگری مانند آن، به صورت کامل واقعیت های حسابداری را که چه میزان از سود را باید به واسطه ذخائر کنار گذاشت تا صورت های مالی واقعی مشخص شود بیان نمی کند و این موضوع چالش هایی را  ایجاد می کند.

معاون اداری، مالی بیمه کارآفرین رعایت حد نصاب ذخائر را یک موضوع برآوردی در رشته هایی چون شخص ثالث دانست و گفت برای رفع این مشکل باید ابزارسازی قوی تری صورت گیرد و بستری فراهم شود تا شرکت ها در حالت های مختلف، نوع ذخیره گیری خودرا از مدل سابق خارج کنند.

رافع گفت: درحال حاضر بیمه مرکزی باوجود آئین نامه 58 و چندین دستورالعمل دیگر، کفایت ذخائر را اعلام می کند و نسبت به اجزای صورت های مالی اظهارنظر می کند که آیا این ذخیره درست یا اشتباه است؟ زیرا صنعت بیمه هنوز به متدولوژی لازم در روند کسب ذخائر نرسیده است.

وی، رشته شخص ثالث را به شدت زیان ده برشمرد که با پرداخت تنها یک دیه، هزاران بیمه نامه ای که صادر شده به عنوان خسارت پرداخت می شود و روی همین اصل برآورد ذخائر را با مشکل مواجه می کند.

رافع، حق بیمه دستوری بیمه نامه شخص ثالث را یکی دیگر از مواردی ذکر کرد که عملیات بیمه گری را با مشکل مواجه می کند.

به نظر می رسد حرکت به سمت اجرای استاندارد حسابرسی  IFRS، تا حدودی مشکل عدم شفافیت در شرکت های بیمه ای را برطرف سازد اما در اینکه بستر اجرای این روند به صورت کامل مهیا شده باشد یا خیر، اندکی تردید وجود دارد.

راهکاردیگر برای ارائه صورت های مالی شفاف و واقعی از سوی شرکت های بیمه، ارائه دستورالعمل مطابق با شرایط بازار بیمه از سوی نهاد ناظر است.

بیمه مرکزی می تواند با رفع چالش ها و نظارت اصولی بر صورت های مالی شرکت های بیمه ای این مشکل را نیز تا حدودی حل کند.

بدون تردید، داشتن یک صنعت بیمه ای پویا و فعال نیازمند حضور شرکت های با صورت های مالی شفاف است که بستر ساز آن ارائه گزارش های مالی براساس استانداردی واحد و بین المللی است.

اصلی مهم که سهامداران خرد و کلان شرکت های  بیمه ای برای دستیابی بدان درحال روزشماری هستند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر