کد خبر 362001

شرکت‌های بیمه‌ای از عقد قرارداد با اتحادیه‌های اصناف استقبال نمی‌کنند

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران، تنها استفاده اعضای صنف خود از شرکت‌های بیمه‌ای را دربخش بیمه نامه تکمیل درمان بیان کرد و دلیل این امر را ناشناخته بودن انواع بیمه نامه‌ها برای جامعه دانست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک‌آنلاین، صادق فیض آبادی گفت: اعضای صنف اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردارند، در سال های گذشته با بیمه ایران قرارداد داشتیم و از خدمات آن تاحدودی راضی بودیم اما درحال حاضربا شرکت بیمه آسماری قرارداد تکمیل درمان امضاشده است.

وی افزود: اعضای صنف فقط افراد بیمارخانواده خود را که جراحی خاصی را در پیش دارند بیمه می کنند، به همین دلیل ضریب خسارت بالا می رود، معمولا شرکت های بیمه از تنظیم قرارداد بیمه تکمیل درمان با اتحادیه ها استقبال نمی کنند!

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران، توضیح داد: به دلیل بالا بودن ضریب خسارت، بیمه ایران دریک بخشنامه ازشعب خود خواست که دیگر با اتحادیه ها قرارداد تکمیل درمان تنظیم نکنند حال آنکه به بیمه ایران پیشنهاد شدکه برای جبران ضریب خسارت بالا دربیمه تکمیل درمان، بیمه های معمول دیگرمانند آتش سوزی، شخص ثالث را هم با این شرکت بیمه ای تنظیم کنیم اما قبول نکردند.

فیض آبادی اظهارکرد: تنها استفاده اعضای اتحادیه ازبیمه درقسمت بیمه تکمیل درمان است وبیمه نامه هایی مانند آتش سوزی و سرقت که در شرایط خاص کمک خیلی خوبی هستند،اصلا دیده نمی شوند.

وی، ادامه داد: شرکت های بیمه هم باید درپرداخت خسارت ها روند اداری را کمتر کنند و یک موضوعی که درحال حاضردر جامعه جا افتاده این است که شرکت های بیمه خسارت پرداخت نمی کنند وبا بهانه تراشی واشاره به بندهای مختلف ، خسارت ها را به درستی پرداخت نمی کنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران بیان کرد: شرکت های بیمه باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درست، اعتماد ازدست رفته اشخاص به شرکت های بیمه رابازیابی کنند.

به گفته وی،تبلیغات بسیاری از شرکت های بیمه ای درجامعه دیده می شود اما این تبلیغات کاربردی و مثبت نبوده و در جای درست خود نیستند.

فیض آبادی گفت:یک بخشی از بیمه باید اجباری شود تا آرام آرام در جامعه به جایگاه درست خود برسد، به عنوان مثال اشخاصی که می خواهند برای واحدهای تولیدی خود پروانه کسب بگیرند، حداقل بیمه نامه آتش سوزی را باید داشته باشند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر