کد خبر 354413

غربت بیمه نامه جنگل برای صنعت بیمه ۸۰ساله

جنگل‌های ایران بدون بیمه نامه، روایتی تلخ اما واقعی ازصنعتی باقدمت چند دهه که درعمل، سهمی در صدور بیمه نامه برای جنگل‌های سرسبز اما درمعرض خطر کشور ندارند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، جنگل های ایران که 8.8 درصد مساحت کشور را تشکیل می دهند، از نظر مدیریتی به دو گروه جنگل های شمال و جنگل های خارج از شمال تقسیم می شوند.

جنگلهای شمال به تمام ناحیه رویشی هیرکانی اطلاق می شود و جنگل های خارج از شمال هم در 4 ناحیه رویشی دیگر قرار دارند.

درحال حاضر حدود 14 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود دارد وسرانه جنگل در کشور 0.17 هکتار است،حال آنکه سرانه جهانی جنگل 0.62 هکتار است.

مقایسه این دو آمار ضرورت توجه بیشتر به حفظ، احیاء و توسعه جنگل های کشور را به خوبی نشان می دهد.

جنگل هادر ایران از سال 1341 ملی شده اند و حفظ و احیا و توسعه و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور است.

ازآنجایی که ایران درکمربند خشک آب و هوایی جهان قرار دارد به طور متناوب با خشکسالی با شدت و ضعف های مختلف روبه رو می شود و تغییرات اقلیمی به وجود آمده درکشور،جنگل ها را در معرض آسیب های جدی تری قرارداده است.

گفته می شود که  در ایران در هرثانیه 350 مترمربع جنگل از بین می رود.

اما آیا جنگل ها در ایران تحت پوشش های بیمه ای قراردارند ؟

از آنجایی که جنگل ها در ایران ملی شده اندکسی  که در آنها فعالیت می کند احساس مالکیت نسبت به آن نداشته وفقط در آن به صورت مقطعی به فعالیت می پردازد.

بیمه نامه جنگل تا اکنون توسط صندوق بیمه کشاورزی ارائه شده وشرکت های بیمه خصوصی به هیچ عنوان وارد این عرصه نشده اند.

چرایی آنهم برای کسی روشن نشده است.

گویا دونوع بیمه نامه برای جنگل توسط صندوق بیمه کشاورزی صادرمی شودکه هردوی این نوع بیمه نامه ها، اختیاری هستند.

نخستین نوع آن، بیمه نامه زراعت چوب با مدت زمان  1  تا  3 ساله بوده که تنها درختان صنوبر و اکالیپتوس را پوشش می دهند که عوامل تحت خطرآن هم سیل،سرما ویخبندان، توفان وخشکسالی است.

دلیل تحت پوشش قرار گرفتن این دونوع درخت این است که بیشتر مصارف  آنها صنعتی است.

نوع دوم آن هم بیمه نامه جنگل کاری نهال های 1 تا 5 ساله  استان های گیلان، مازندران و گلستان بوده که عوامل تحت خطر آن سیل،خکسالی و سرما و یخبندان است.

بیمه زراعت چوب از سال 86-87 در ایران وجود داشته اما تعداداندکی از بهره برداران و جنگل نشینان ازوجود چنین بیمه نامه ای اطلاع دارند.

درعوض اما بیمه نامه جنگل به  معنای عام آن درایران وجود ندارد و بررسی ها نشان داده که کمترکسی حتی باآن آشنایی جدی دارد.

حتی بسیاری از متولیان امر و مسئولین استانی هم از وجود چنین بیمه نامه هایی بی اطلاع  هستند.

صنعت بیمه درایران از سال 1314 رسما فعالیت خودرا کلید زده بنابراین قدمت بیمه بازرگانی در ایران چیزی حدود 84 سال سابقه دارد.

اما هنوز معلوم نیست که چرا شرکت های بیمه  خصوصی  در زمینه بیمه نامه جنگل اقدام خاصی انجام نداده اند!

"مجید مخدوم" عضوهیات مدیره اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در گفتگو با چابک آنلاین گفته که بعد از نیم قرن فعالیت در زمینه جنگل در ایران، هنوز از جزییات بیمه نامه جنگل هیچ  اطلاعی ندارد.!

به گفته وی، جنگل ها در ایران تحت اختیار دولت  بوده وبعضی ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی پروانه بهره برداری از بعضی از جنگل ها را دارند که آنها تمایل به بیمه کردن دارند همچون  دانشگاه تهران که  از سال 1345 هشت هزار هکتار از یک جنگل را برای طرح های تحقیقاتی اجاره کرده است.

واقعیت این است که بیمه نامه جنگل ها در ایران به شدت گمنام بوده و جنگل ها نیز از نگاه صنعت بیمه معفول مانده اند.

تردیدی  نیست که عمده شرکت های بیمه ای حتی  نیم نگاهی به صدوربیمه نامه برای جنگل ها نداشته اندحال آنکه می توان در این زمینه فعالیت بسیار چشمگیرتری هم داشت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر