کد خبر 555090

۱۵ درصد واحدهای مسکونی تهران بیمه نامه آتش سوزی دارند

مهیار فرنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران،گفت: از نزدیک به دومیلیون و هشصد و هفتادهزار منزل مسکونی در تهران ،حدود ۹۰ درصد منازل آپارتمان بوده که ۱۵ درصد واحدها در شهر تهران دارای بیمه نامه آتش سوزی هستند ولی در کل کشور به طور میانگین زیر ۱۰ درصد واحد ها دارای بیمه نامه هستند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر