کد خبر 530771

هیچ ریسکی در کشور نیست که تحت پوشش بیمه قرار نگیرد

"سید محمد کریمی" دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: صنعت بیمه آمده است تا برای دولتی وغیر دولتی ریسک‌ها را پوشش دهد منطق بیمه در همه جای دنیا دولتی و غیر دولتی ندارد و اتفاق هم برای دولت و غیردولت فرقی ندارد. هیچ ریسکی درکشور نیست که تحت پوشش قرار نگیرد مگر صاحب ریسک نخواهد که هیچ اجباری نیست.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر