کد خبر 530104

ضعف آیین نامه‌های بیمه‌ای در مقررات سالونسی ۲ رفع می‌شود

محمدرضا میری لواسانی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ یک گزارش نویسی و ساختار واحد برای کل اروپا طراحی شد و امروزه چارچوب مقرراتی سالونسی ۲ از سطح اروپا خارج شده و کشورهای قاره آمریکا هم به سمت سالونسی ۲ آمده‌اند و از ابتدای سال ۲۰۲۰ کشورهای آسیایی هم چارچوب مقرراتی سالونسی ۲ را پذیرفته اند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر