کد خبر 491939

بازنده نهایی فروش بیمه‌نامه قسطی شخص ثالث چه کسانی هستند؟

نگرانی از انباشته شدن حق بیمه‌های وصول نشده بیمه شخص ثالث تا حدودی افزایش یافته است چراکه در شرایط تورمی، تمایل مردم به خرید بیمه‌نامه اقساطی بیشتر شده است و از سوی دیگر فشار حق بیمه‌های وصول نشده این بخش رو به افزایش است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر