کد خبر 483727

نرخ مشارکت اقتصادی سال گذشته به ۴۴.۱درصد رسید

نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته به ۴۴.۱ درصدرسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، در این بررسی مشخص شده است که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال گذشته، به 26 درصد رسیده است که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به بهار سال 98 است.

همچنین، بیشترین نرخ بیکاری در جمعیت مورد اشاره در سال گذشته، مربوط به زنان با 38.8 درصد بوده است.

این گزارش نشان می دهد که، نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله در سال گذشته، به 17.9 درصد رسیده است که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به بهار سال 98 است.

بیشترین نرخ بیکاری در جمعیت 18 تا 35 ساله در سال گذشته، مربوط به زنان با 29.7 درصد بوده است.

3

بیشتر بخوانید
ارسال نظر