کد خبر 470266

دلیل نارضایتی صیادان از خدمات بیمه‌ای چیست؟

بیمه بدنه قایق و موتورلنج‌های صیادی الزامی است و این درحالی‌است که اکثر شناورهای صیادی درگذر زمان فرسوده شده‌اند. گفته می‌شود که برخی از صیادان از بیمه‌نامه‌های ارزان قیمت، کوتاه مدت و گاه صوری استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر