کد خبر 456938

اعمال ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی بر قراردادهای نمایندگی بیمه قابل تسری نیست

سعید ابراهیم زاده، کارشناس ارشد حقوق گفت: سازمان تامین اجتماعی با اعمال ماده ۳۸ به قراردادهای نمایندگی بیمه علاوه بر اینکه قانون را نادیده خواهد گرفت باعث اجحاف در حق نماینده و به طور غیر مستقیم در حق صنعت بیمه خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری