اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بورس امروز در باتلاق فروش دست و پا می‌زند

خالص سفارشات فروش سهام از رقم ۱۰هزار و ۸۱۰میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت عرضه در صنعت خودرو و ساخت قطعات بیش از سایرین بود و همچنین سهام فلزات اساسی هزار و ۵۴۰میلیارد تومان سفارش فروش داشت.

اقتصاد آنلاینسارینا امامی، در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۴۳۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۱۱هزار و ۲۴۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروش که در سیستم معاملات ثبت شده به ۱۰هزار و ۸۱۰میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «خودرو»، «شپنا» و «فولاد» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام خودرو حدود ۵۸۰هزار میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. همچنین بیشترین تقاضا در صفوف خرید «شاروم»، «ولپارس» و «کدما» مشاهده می‌شود.

ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۳۴۰میلیارد تومان (۸۰درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر ۳هزار و۸۰۰میلیارد تومان (۳۴درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۱۲نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۶۵نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف گروه صنعتی ملی (وملی) به 7. 2درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«خودرو و ساخت قطعات» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش هزار و ۵۹۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «فلزات اساسی» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن هزار و ۵۴۰میلیارد تومان می‌شود. گفتنی است که بازار آنچان مورد کم لطفی معامله‌گر‌ها قرار گرفت که هیچ گروهی صف خرید ندارد.

این جدول حدود ۳۳ درصد از ۱۱هزار و ۶۷۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۶۷۶ درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۱۲هزار و ۳۷۰میلیارد تومان خواهد رسید.

نقشه صفوف خرید و فروش سهام 99.07.29صفهای خرید و فروش بورس 99.07.29

بیشتر بخوانید
ارسال نظر