نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

تورم همراه با بی‌عدالتی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: استفاده از منابع سازمان بورس یا خود شرکت‌ها، حتما ترجیح دارد بر برداشت از ذخیره کل ملت ایران (صندوق توسعه ملی) آن‌هم در شرایط تحریم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر