اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ «قهر ملی» با بورس

افراد حقیقی امروز هزار و ۳۴۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی و همچنین سهام بانک صادرات ایران بود.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ «قهر ملی» با بورس

اقتصاد آنلاینسپهر علی‌یاری؛ حقوقی‌ها امروز حدود هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بیشتر از افراد حقیقی سهام خریدند.

ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۶۵ درصد یعنی دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سهام خریدند و نسبت به حقیقی‌ها ۳۰ درصد برتری داشتند.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه "محصولات شیمیایی"، "بانک‌ها و مؤسسات اعتباری" و "فلزات اساسی" رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه "انبوه‌سازی، املاک و مستغلات" به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «وبصادر»، «وتجارت» و «آریا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «ثبهساز»، «بگیلان» و «امین» معطوف بود.

در ترکیب سهامداری بانک صادرات ایران مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان افزایش سهام حقوقی اتفاق افتاد و از سوی دیگر مازاد خرید کدهای حقیقی در سهام بهساز کاشانه تهران به ۱۵۲ میلیارد تومان رسید.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۳ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۲ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۲۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بود.

تغییر مالکیت سهام 99.6.17

ورود پول حقیقی به بورس 99.6.17

ارسال نظر
ارسال نظر