{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 431518

نویسنده: محمدرضا سعیدی*

عرضه اولیه شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در بازار بورس به عنوان یکی از دارایی‌های بزرگ کشور یک آغاز جسورانه و مبارک است.

کاربزرگ وقابل تقدیر شریعتمداری وزیر رفاه و تیم جوان، متخصص، مصمم وپرتلاشش که نورافکن بزرگی را با بورسی کردن شستا در بازار سرمایه ایران روشن کردند درخاطره فعالان بازار سرمایه ایران به نیکی یاد خواهد شد و این مهم جای تبریک ودستمریزاد دارد.

 رجاء واثق داریم که این نهضت در وزارت رفاه وتوابعش ادامه یافته و الگویی برای سایر واگذاری‌های مهم خواهد شد.

 با این حرکت ارزشمند، شستا ازصندلی اتهام "خلوتگاه این و آن" بر جایگاه رفیع "جلوتگاه عموم" نشست چراکه پیش از این جای بازیگر برجسته‌ای چون شستا در بازار سرمایه ایران خالی بود.

اکنون شستا معتبرتر شد و بازار سرمایه ایران نیزقد کشید که این روند مزیت‎هایی نیز به دنبال دارد.

در مرحله نخست مزیت مهم شفافیت است چراکه از این پس شستا ملزم به انتشار گزارشهای منظم ادواری (نظیرصورت‌های مالی) فعالیت‌های خود وشرکت‌های تابعه‌اش به عموم است که این شفاف‌سازی یکی از موثرترین راههای مبارزه با فساد است.

شفاف‌سازی  امور مربوط به عناصر مطلوب و کمیابی چون ثروت، اطلاعات، قدرت ومنزلت است که همه آنها کم وبیش برای شستا مصداق دارند.

: بودن بازیگری چون شستا در بازار سرمایه همچنین به معنی فعال سازی مکانیزم نظارت و توازن عمومی برفعالیت‌های آن است.

آنجا که مردم از موضوعی اطلاع یابند بر آن نظارت هم می‌کنند وبرکت این مهم تضمین سلامت فعالیت‌ها است هرچند این نظارت زمانی پررنگ‌تر خواهد شد که بخش خصوصی با سهم موثرو تعیین کننده‌تری در مجمع شستا حضور یابد.

 در مرحله دوم توسعه عمق وعرض بازار(Market depth and breadth)  سرمایه ایران است که مانع نوسانات بیش از اندازه و رشد حباب گونه می‌شود که به دنبال آن عرضه و تقاضا منطقی‌تر و خرید وفروش آسانتر و قدرت نقدشوندگی نیز بالاتر خواهد بود.

 این به معنی حرکت بازار به سمت و سوی کامل شدن است همچنین آنکه اعتبار بازار سرمایه ایران در داخل و خارج نیز گسترش می‌یابد و این مهم بر مناسبات بین المللی آن نیز اثر می‌گذارد.

 حضور شستا در بورس مطالبه مردم را برای کشاندن سایر بازیگران بزرگ اقتصادی که بر سکوی اتهام "عدم شفافیت" نشسته‌اند را هم افزایش می‎دهد.

با این وجود پس از حضور شستا در بازار بورس دیگران هم به آوردگاه شفافیت کشانده می‌شوند و عرض اندام بزرگانی چون شستا که سبدی ازکسب وکارهای متنوع را نمایندگی می‎کنند گستره بازار سرمایه را هم توسعه می دهند که این مهم نیز بر انعطاف پذیری واستحکام بازار اثر می‌گذارد.

 در گام سوم تامین نقدینگی برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی سهل و آسان می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی که سهام‌دار اصلی شستا است متولی امور بخشی از بازنشستگان کشور است بر این قیاس باید گفت که سهامداران اصلی شستا در واقع بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستند.

این عرضه و حضور در بورس این امکان را فراهم می آورد که سازمان در صورت نیاز بازنشستگان بتواند از طریق عرضه بیشتر شستا کسب نقدینگی کند.

همچنین می‌توان امید داشت که در آینده بخشی از سهام شستا نیز به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی واگذار شود که صاحبان اصلی آن نیز هستند و شستا را مردمی‌تر می‌کند.

در گام چهارم ارتقا اعتبار و شهرت بیشتر شستا و شرکت‌های تابعه آن و متعاقب اطلاع عموم از چنین جایگاهی سهم بازار شرکت‌های تابعه شستا نیزمی‌تواند گسترش یابد و این مهم به معنی خلق ارزش بیشتر برای شستا و سهام‎‌دارانش است

همچنین اطلاع یافتن نخبگان کشور از جایگاه والای شستا موجب جذب مستعدین (Talents) برتر کشور در رشته‌های مختلف در شرکت‌های زیر مجموعه آن خواهد شد و علاوه بر آن جذب منابع، حضور درشبکه‌های کسب و کار و ورود به اتحاد های استراتژیک داخلی و خارجی تسهیل می‎‌شود.

در مرحله جلوگیری از دخالت‌های تخریب گر درامورات شستا و تضمین ماندگاری این امانت بزرگ برای آتیه وذینفعان اصلی آن یعنی بیمه شدگان تامین اجتماعی است.

شستا این سرمایه کم نظیر در برخی سالها قربانی جهت گیری‌های غیر اقتصادی شده بود و بی ثباتی مدیریتی عرصه را برای فرصت طلبان فراهم می‌کرد و اکنون شستا زیر ذره بین عموم قرار گرفت و پرواضح است که متولیانش بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود خواهند بود درغیر این صورت باید طعم  شیرین تیغ نظارت مردمی را بچشند.

در گام ششم از منظر امنیت ملی نیز هرچه تعداد سهام‌‍داران در بازار سرمایه بیشتر شود ثبات بیشتری بر عرصه اقتصادی حکمفرما خواهد شد.

 آمدن بازیگرانی با قد و قامت شستا، سهامداران بیشتری را به میدان می‌کشاند و این یعنی قوام ودوام ثبات و امنیت کشور است.

وقتی تعداد بیشتری از مردم در بازار سرمایه حضور داشته باشند در نتیجه خود آنها بهترین مدافعان ثبات و امنیت کشور شده و از این حیث خصوصی سازی امنیت آور رخ می‌دهد.

در مرحله هفتم واگذاری اولیه شستا گامی جسورانه در فرایند خصوصی سازی شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیر دولتی(شبه دولتی) است و خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه یکی از راه‌های امن و سالم است که هم موجب کوچک سازی دولت می‌شود و هم بنگاههای بزرگ تن به پویایی رقابت و نظارت بازارمی‌دهند که این خود می‌تواند از محرک‌های مهم توسعه صنعتی کشور باشد.

واگذاری اولیه شستا هرچند آغاز مبارک و مهمی است اما کافی نیست و بازار سرمایه بدون شک رصد خواهد کرد که آیا هدف از این واگذاری صرفا فرصتی است برای تامین مالی سازمان تامین اجتماعی یا اینکه این واگذاری در آینده ادامه خواهد داشت بگونه ایی که بخش خصوصی میزان سهامش در شستا به حدی برسد که بتواند عضو(اعضایی) درهیات مدیره شستا داشته باشد.

با شناختی که از دست اندر کاران فعلی وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی و شستا درحال حاضر وجود دارد این مسیر ادامه خواهد یافت.

*مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری