اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

پیشنهاد افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه «حتاید» به جریان افتاد

«حتاید» در نظر دارد تا با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه خود را از ۱۰۰ میلیارد تومان فعلی به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.

 پیشنهاد افزایش 100درصدی سرمایه «حتاید» به جریان افتاد

اقتصاد آنلاین - محمد امین خدابخش؛ در روزها و هفته‌های اخیر تارنمای کدال پذیرای مدارک و مستندات زیاد در خصوص انجام افزایش سرمایه توسط بسیاری از شرکت‌‌ها بوده است. در روزهای اخیر نیز قرعه به نام شرکت تاید واتر خاورمیانه افتاده است. مطابق با آنچه که در این سایت درج شده هیات مدیره این شرکت در نظر دارد تا سرمایه شرکت را به میزان 100 درصد افزایش دهد.

بر این اساس در صورتی که طرح توجیهی افزایش سرمایه «حتاید» با موافقت حسابرس و بازرس قانونی شرکت رو به رو شده و توسط سازمان بورس پذیرفته شود، تایدواتر می‌تواند سرمایه خود را از مبلغ 100 میلیارد تومان فعلی به 200 میلیارد تومان افزایش دهد. پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت در تاریخ ششم تیرماه به تصویب هیات مدیره و در صورت عملی شدن قرار است تا وجوه مورد نیاز آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین شود.

مطابق با آنچه که در طرح توجیهی افزایش سرمایه این شرکت آمده است، افزایش یاد شده به منظور اصلاح ساختار مالی «حتاید» صورت می‌گیرد و هدف از انجام آن کاهش ریسک‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی است. انتظار می‌رود در صورت به سرانجام رسیدن تغییر 100 درصدی در سهام شرکت تاید واتر خاورمیانه نسبت بدهی این شرکت کاهش یابد.

گفتنی است، در صورتی که  افزایش سرمایه مذکور به سر انجام نرسد، شرکت ناگزیر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را از تریغ اخذ تسهیلات از شبکه بانکی تامین کند که این امر به افزایش هزینه‌های مالی منجر خواهد شد.

ارسال نظر