اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

مروری بر معاملات بورس کالا در هفته گذشته/ آرامش بازار با انجام معاملات به قیمت پایه

طی هفته گذشته، اغلب معاملات بورس کالا به قیمت پایه انجام شدند، هرچند که در آخرین روز معاملات شاهد رقابت در معامله چند محصول پتروشیمی ازجمله منومر وینیل استات، هگزانول، اسید سولفوریک بودیم.

اقتصاد آنلاین - لیلی شهیر؛ طی هفته گذشته مجموع تالارهای بورس کالا ارزشی حدود 976 میلیارد تومان داشت که در 1647 قرارداد منعقد شدند. از این میزان، حدود 850 میلیارد تومان ان در رینگ داخلی انجام شد. همچنین، تالار پتروشیمی با حدود 511 میلیارد تومان، بیشترین ارزش را در تالارهای موجود به خود اختصاص داد.

طی هفته گذشته، اغلب معاملات بورس کالا به قیمت پایه انجام شدند، هرچند که در آخرین روز معاملات (چهارشنبه) شاهد رقابت در معامله چند محصول پتروشیمی ازجمله منومر وینیل استات، هگزانول، اسید سولفوریک بودیم. در ادامه معاملات انجام شده در هفته گذشته را مرور می‌کنیم.

افت ۱۲ درصدی قیمت وکیوم باتوم (شراز) در روز یکشنبه

یکشنبه هفته گذشته کل معاملات بورس‌کالا در مجموع ارزشی حدود 155.6 میلیارد تومان داشتند که در 73 قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود 111 میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار محصولات صنعتی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود 78 میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

در این روز اغلب محصولات پتروشیمی به طور مچینگ و معاملات تالار صنعتی با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله نیز به «وکیوم باتوم» پالایش نفت شیراز (شراز) در حدود ۱۳ میلیارد تومان تعلق داشت.

همچنین، اغلب معالات تالار صنعتی طی روز یکشنبه با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «شمش آلومینیوم 99.8» شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) به میزان حدودی 34.6 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت کیلویی 23077 تومان و 19 درصد افزایش نسبت به قیمت پایه به طور خصوصی معامله شد و نسبت به معامله قبلی خود در (7 آذر) 4.22 درصد کاهش قیمت داشت.

شایان ذکر است، در این روز آهن اسفنجی شرکت‌های «پارس فولاد سبزوار» و «توسعه آهن و فولاد گل گهر» به قیمت کیلویی 1619 تومان عرضه شد، اما به دلیل نبود تقاضا مورد معامله قرار نگرفت.      

رشد ۱۰ درصدی قیمت پایه کاتد مس ۲ (فملی) در روز دوشنبه

دوشنبه گذشته هم ارزش کل معاملات بورس کالا حدود 251 میلیارد تومان داشتند که در 411 قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود 234 میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار پتروشیمی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود 122 میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

طی این روز اغلب معالات تالار صنعتی با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول « مس کاتد2» شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به میزان حدودی 28 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت پایه کیلویی 56 هزار و 913 تومان معامله شد و نسبت به معامله قبلی خود 10 درصد افزایش قیمت داشت.

گفتنی است، در این روز با وجود افزایش قیمت‌ها پلی‌پروپیلن‌ها همچنان خریدار داشتند. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «پلی پروپیلن فیلم 525» شرکت «نوید زرشیمی» به میزان حدودی 14.3 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «پلی پروپیلن فیلم 525» شرکت «نوید زرشیمی» به میزان حدودی 14.3 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت کیلویی 16 هزار و 685 تومان و 40 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه در حجم 1050 تن معامله شد. این محصول نسبت به معامله قبلی خود در (5 آذر) 3.3 درصد افزایش قیمت داشت.

رشد ۱۰ درصدی قیمت «پلی‌اتیلن ترفتالات بطری» پتروشیمی تندگویان‌ در روز سه شنبه

 سه شنبه گذشته نیز ارزش کل معاملات بورس کالا حدود 277 میلیارد تومان داشتند که در 754 قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود 259 میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار پتروشیمی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود 215 میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

طی این روز نیز اغلب معالات تالار صنعتی با قیمت پایه و بدون رقابت انجام شد. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول شمش بلومشرکت «آهن و فولاد ارفع» به میزان 9.5 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول به قیمت پایه کیلویی 3178 تومان فروخته شد و نسبت به معامله قبلی (7 آبان) حدود 4 درصد کاهش قیمت داشت.

گفتنی است، در این روز با وجود افزایش قیمت‌ها، گروه پلی‌اتیلن‌ها در تالار پتروشیمی با رقابت معامله شدند. در این میان، پر‌ارزشترین معامله به محصول «پلی اتیلن ترفتالات بطری781 BG» پتروشیمی تندگویان به میزان حدودی 21 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت کیلویی 10 هزار و 22 تومان و 3.6 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه معامله شد و نسبت به معامله قبلی خود در (6 آذر) حدود 10 درصد افزایش قیمت داشت.

صدرنشینی استایرن منومر (پارس) در روز چهارشنبه

اما روز گذشته، چهار‌شنبه (14 آذر)، تالارهای مختلف بورس کالا در مجموع ارزشی حدود 203 میلیارد تومان داشتند که در 256 قرارداد منعقد شدند. از این حجم، حدود 166 میلیارد تومان آن به رینگ داخلی تعلق داشت. همچنین، تالار پتروشیمی نیز بیشترین ارزش معاملات را در حدود 108 میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

در این میان، پر‌ارزشترین معامله بورس کالا هم به «استایرن منومر» پتروشیمی پارس (پارس) در حدود 38 میلیارد تومان تعلق داشت. این محصول با قیمت پایه کیلویی 7615 تومان بدون رقابت به طور نقدی معامله شد و نسبت به معامله قبلی تغییر قیمتی خاصی نداشت.

«دی اتیل هگزانول» پتروشیمی شازند هم جزو پر ارزشترین معاملات این تالار به میزان حدود 12 میلیارد تومان بود. این محصول با 5 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 9281 تومان در حجم 1320 تن فروخته شد و نسبت به معامله قبلی خود (7 آذر) 6.3 درصد افزایش قیمت داشت.

گفتنی است، همه معاملات تالار صنعتی در این روز به غیر از بیلت شرکت آلومینیوم ایران (فایرا) به قیمت پایه معامله شد. بیلت 7-6063 «آلومینیوم ایران» با 10.5 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه، کیلویی 22 هزار و 898 تومان در حجم 500 تن فروخته شد و حدود 11.4 میلیارد تومان ارزش داشت. این محصول نسبت به معامله قبلی خود (11آذر) حدود یک درصد افت قیمت داشت.

همچنین، پر‌ارزشترین معامله به محصول «شمش بلوم» شرکت فولاد خوزستان (فخوز) به میزان حدودی 32 میلیارد تومان اختصاص داشت. این محصول با قیمت پایه کیلویی 3178 تومان در حجم 10 هزار تن معامله شد؛ این در حالیست که با 70 هزار تن عرضه مواجه بود.  این محصول نسبت به معامله قبلی خود در (7 آذر) 1.8 درصد کاهش قیمت داشت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر