مدیر ناشران بورس تهران اعلام کرد؛

اعمال طبقه‌بندی جدید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

براساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده و شرایط مندرج در مواد ۱۲ تا ۱۵ دستورالعمل پذیرش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه در تابلوها و بازارها طبقه‌بندی شدند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بورس تهران٬ طوبی دهقانی٬ مدیر امور ناشران بورس تهران٬ اعلام کرد: براساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده و شرایط مندرج در مواد 12 تا 15 دستورالعمل پذیرش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه در تابلوها و بازارها طبقه‌بندی شدند.

او ادامه داد: براساس این طبقه‌بندی جدید٬ شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت)، تراکتورسازی ایران (تایرا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر) و مس شهید باهنر (فباهنر) از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول منتقل شدند.

شرکت‌های همکاران سیستم (سیستم)، داده‌پردازی ایران (مداران)، لیزینگ ایران (وایران)، لیزینگ غدیر (ولغدر)، آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)، چرخشگر (خچرخش)، ایرکا پارت صنعت (خکار)، باما (کاما)، سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) و کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی) از تابلوی بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول منتقل شدند.

مدیر ناشران تصریح کرد: پس از اعمال این تغییرات، از مجموع 325 شرکت پذیرفته شده در بورس٬ 67 شرکت در تابلوی اصلی بازار اول، 60 شرکت در تابلوی فرعی بازار اول و 198 شرکت در بازار دوم بورس حضور دارند.

دهقانی خاطر نشان کرد: براساس ماده 12 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادر در بورس اوراق بهادار تهران، بورس موظف است براساس آخرین اطلاعات، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل کند:

1- حداقل یک سال از پذیرش آنها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد؛

2- روزهای معاملاتی شرکت از 75 درصد متوسط روزهای معاملاتی شرکت‌های تابلوی اصلی در سال منتهی به تیرماه کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر 1397 برای تابلوی اصلی بازار اول برابر با 68 درصد است؛

3- بدون احتساب معاملات عمده، نسبت سهام معامله شده به کل سهام ثبت شده شرکت، از 75 درصد متوسط این نسبت در تابلوی اصلی بازار اول کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر 1397 برای تابلوی اصلی بازار اول برابر با 10 درصد است.

4- امتیاز شفافیت اطلاعاتی حداقل معادل 75 درصد متوسط امتیاز محاسبه شده برای شرکت‌های تابلوی اصلی بازار اول باشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر 1397 برای تابلوی اصلی بازار اول برابر با 57 درصد است.

او ادامه داد: همچنین، براساس ماده 13 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادر در بورس اوراق بهادار تهران، بورس موظف است براساس آخرین اطلاعات، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل کند:

1- حداقل یک سال از پذیرش آنها در بازار دوم گذشته باشد؛

2- روزهای معاملاتی شرکت از 75 درصد متوسط روزهای معاملاتی شرکت‌های تابلوی فرعی در سال منتهی به تیرماه کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر 1397 برای تابلوی فرعی بازار اول برابر با 66 درصد است؛

3- بدون احتساب معاملات عمده، نسبت سهام معامله شده به کل سهام ثبت شده شرکت، از 75 درصد متوسط این نسبت در تابلوی فرعی بازار اول کمتر نباشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر 1397 برای تابلوی فرعی بازار اول برابر با 20 درصد است؛

4- امتیاز شفافیت اطلاعاتی حداقل معادل 75 درصد متوسط امتیاز محاسبه شده برای شرکت های تابلوی فرعی بازار اول باشد. این نسبت در سال منتهی به پایان تیر 1397 برای تابلوی فرعی بازار اول برابر با 56 درصد است.

او در پایان تاکید کرد: به همه شرکت‌هایی که مشمول تنزل به تابلو یا بازار پایین‌تر بوده‌اند٬ طبق تبصره مواد 14 و 15 دستورالعمل پذیرش، یک سال مهلت تا پایان تیر ماه 1398داده شد تا با انجام اقداماتی مثل بازارگردانی سهام و گزارشگری به موقع، شرایط لازم برای ابقا در تابلوی حاضر را احراز کنند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر