برگزاری سمینار «روش‌های تأمین‌مالی برای توسعه استان یزد از طریق بازار سرمایه»

سمینار «روش‌های تأمین‌مالی برای توسعه استان یزد از طریق بازار سرمایه» توسط کارگزاری بانک کشاورزی برای مدیران و فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی در استان یزد برگزار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، کارگزاری بانک کشاورزی با توجه به تجربه تأمین مالی در بازار سرمایه به ارزش 36,500 میلیارد ریال خود در سال 1395 و با هدف بهره برداری استان‌های کشور از ظرفیتهای بازار سرمایه، روز پنج شنبه 21 اردیبهشت با همکاری بورس یزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اقدام به برگزاری سیمنار آموزشی روشهای تأمین مالی برای پروژه های توسعه ای خصوصی و دولتی استان یزد از طریق بازار سرمایه نمود.

محسن عبدالهی مدیر سرمایه گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی در این سمینار که با حضور مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی یزد برگزار شد، به معرفی انواع روشهای تأمین مالی در بازار سرمایه پرداخت. عضو هیأت مدیره بورس کالای ایران به معرفی روشهای مختلف انتشار صکوک اجاره، مرابحه، اوارق سلف موازی استاندارد، تأسیس صندوق پروژه، تأسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، پذیرش ایده در بازار دارایی فکری و بازار شرکتهای کوچک و متوسط پرداخت. همچنین مزیتهای پذیرش شرکتها در بورسها و پذیرش کالاهای آنها در بورس کالای ایران را برشمرد. کارگزاری بانک کشاورزی بعنوان یک نهاد حرفه ای، فرهنگ سازی و توسعه ظرفیتهای منطقه ای و بومی کشور را بعنوای یکی از مأموریتهای خود تعریف نموده است.

برگزاری سمینار «روش‌های تأمین‌مالی برای توسعه استان یزد از طریق بازار سرمایه»

بیشتر بخوانید
ارسال نظر