کد خبر 446397

بدهی سیستم بانکی چقدر است؟

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸با رشد ۱۷.۶درصدی همراه بوده است؛ ضمن آنکه سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۷درصد افزایش به ۲۸۲۳.۸هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 به 5470.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل 17.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 37.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به 6215.8 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد 1.8 درصدی، 90 هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 39.7 درصد افزایش به 2823.8 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال 98 با 19.8 درصد کاهش به 1107.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته 769.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 34.3 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 553.3 هزار میلیارد ریال بوده که 26 درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 8013.9 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال 97 دارای 26.8 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند 98 به 43.4 هزار میلیارد ریال رسیده که 48.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته 1839.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل 65.2 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 8233.5 هزار میلیارد ریال است که 32.2 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 454.3 هزار میلیارد ریال است که معادل 4.9 درصد نسبت به پایان سال 96 کاهش داشته است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری