کد خبر 355379

خاطره شنیدنی همتی از روز آزادی خرمشهر

رییس کل بانک مرکزی :امروز نیز در آستانه همان مقطعیم، آیا اخبار پیغام های انها برای مذاکره در کنار تهدیدهایشان،خبر از نتایج مقامت مردم می دهد؟

همتی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر