کد خبر 300140

بانک مرکزی خبر داد؛

امسال تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت منفی ۴۹۸.۵هزار میلیارد ریال شد/ مالیات‌ها ۳۴۸.۸هزار میلیارد ریال ثبت شد

بنا بر آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه نخست سال جاری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی ۳۱۲.۵ هزار میلیارد ریال، خالص واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۲.۵ هزار میلیارد ریال و مالیات‌ها ۳۴۸.۸ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

 بودجه عمومی دولت سندی است که طی آن درآمد‌ها و هزینه‌ها به صورت جزئی مشخص می‌شود که شامل تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، خالص واگذاری دارایی‌های مالی و مالیات‌ها است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان،تورمبنا بر آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه نخست سال جاری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت منفی ۴۹۸.۵ هزار میلیارد ریال داشته که درصد تغییرات آن ۲۱.۲ درصد به ثبت رسیده است.

در این میان سهم در آمد‌ها ۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال و سهم پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) ۸۵۴.۱ هزار میلیارد ریال و سهم خزانه معین استان‌ها ۶۵.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

در بخش خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقم ۱۸۵.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۲۰ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۴.۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

این آمار گویای آن است که تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کاهش ۳۱۲.۵ هزار میلیارد ریالی داشته است.

گفتنی است در بخش خالص واگذاری دارایی‌های مالی رقم ۳۱۲.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

در بخش مالیات‌ها نیز مالیات‌های مستقیم رقم ۱۵۲.۴ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داد که از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۸۱.۲ هزار میلیارد، مالیات بر درآمد‌ها ۵۹.۹ هزار میلیارد ریال و مالیات بر ثروت ۱۱.۳ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

در بحث مالیات‌های غیر مستقیم نیز سهمی ۱۹۶.۴ هزار میلیارد ریالی داشته که از این میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال آن به مالیات بر واردات و ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال ان به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص داشته است.

مجموع آمار در حوزه مالیات در ۴ ماهه نخست سال جاری حاکی از رقم ۳۴۸.۸ هزار میلیارد ریال است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری