{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 157225

بانک مرکزی با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی آخرین ترجمه بازنگری شده (ویرایش جدید) سند « اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» کمیته بال در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از اسناد مهم بین‌المللی در زمینه نظارت را ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، باتوجه به اهمیت و ضرورت موضوع حاکمیت شرکتی، از سالیان پیش اسناد مختلفی در این خصوص با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی منتشر کرده که آخرین آن ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» از انتشارات سال 2010 میلادی کمیته بال بوده است. بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌های مالی و نیز تأکید بسیار بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی، در میان واسطه‌گران مالی، بانک‌ها با توجه به اهمیت و ویژگی‌ها و مختصات منحصربفرد آن‌ها، از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند.

براین اساس و باتوجه به تأثیر حاکمیت خوب در بانک‌ها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن‌ رشد اقتصادی و ارتقای سلامت و ایمنی بانک‌ها،کمیته بال حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک‌ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی می‌کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک‌ها به یکدیگر و نهایتاً به کل نظام اقتصادی می‌داند.

این کمیته در یکی از اسناد اخیر خود موسوم به بال 3 بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به عنوان پیش‌شرطی برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی‌تر تأکید کرده است. این کمیته در سال 2015 میلادی ویرایش جدیدی از سند اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را منتشر کرد که طی آن تقویت نظارت عمومی بر بانک‌ها و مسئولیت‌های هیأت‌مدیره در رابطه با مدیریت ریسک مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در این سند مؤلفه‌های کلیدی در مدیریت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک‌پذیری و ارتباط آن‌ با ظرفیت ریسک بانک مورد توجه بیشتری قرار گرفت.  ضمن آنکه نقش‌ ویژه هیأت‌مدیره، کمیته‌های مستقل ریسک، مدیریت ارشد و وظایف و مسئولیت‌های مدیریت ارشد ریسک و حسابرسی داخلی (در این سند) تبیین شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری