ساعت کاری سامانه ساتنا و پایا افزایش یافت

ساعات کاری سامانه­ های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال­ جاری به منظور ایجاد سهولت در پرداخت­ های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال اعلام شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا به شرح جدول زیر است:

ساعت کاری سامانه ساتنا و پایا افزایش یافت

ارسال نظر
ارسال نظر