براى نخستین بار در کشور صورت گرفت:

عرضه اوراق مرابحه ارزى از سوى بانک ملت براى تامین مالى پالایشگاه بید بلند

براى نخستین بار در کشور تامین مالى پالایشگاه گاز بیدبلند با عرضه اوراق مرابحه ارزى از سوى بانک ملت صورت گرفت.

عرضه اوراق مرابحه ارزى از سوى بانک ملت براى تامین مالى پالایشگاه بید بلند

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ امضاى تفاهم نامه اجراى این عملیات تامین مالى با حضور دکتر على عسگرى مدیرعامل هلدینگ پتروشیمى خلیج فارس، رضا دولت آبادى مدیرعامل بانک ملت و مهندس امین نژاد مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند در چهارمین نمایشگاه حمایت از تولید داخل در صنعت پتروشیمى انجام شد.

به گفته دولت آبادى مدیرعامل بانک ملت، ٢٠٠ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزى براى تامین مالى پروژه جمع آورى گازهاى مشعل توسط پالایشگاه بیدبلند عرضه خواهد شد.

دکتر على عسگرى: جذب و به کارگیرى منابع ارزى خارجى ابتکار عمل خوبى از سوى بانک ملت بود.

مهندس امین نژاد: این مدل جدید یک تامین مالى سریع و آماده، براى خرید تجهیزات ایرانى است.

 

 

ارسال نظر
ارسال نظر