بانک مرکزی اعلام کرد؛

براساس آمار چک های مبادله ای؛ ۹۲.۴ درصد تعداد و ۸۸.۹درصد مبلغ چک ها در مهرماه وصول شد

بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس آمار چک های مبادله‌ای، ۹۲.۴ درصد تعداد و ۸۸.۹درصد مبلغ چک‌ها در مهرماه وصول شده است.

براساس آمار چک های مبادله ای؛ ۹۲.۴ درصد تعداد و ۸۸.۹درصد مبلغ چک ها در مهرماه وصول شد

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مهرماه سال جاری حدود ۶.۴ میلیون فقره چک مبادله‌ شد که بیش از ۹۲ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در مهر ماه به ترتیب ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریور ماه) به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده است.

همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۸۶.۹ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۶ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۸.۲ درصد را نمایش می‌دهد.

همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۱.۱ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۵ درصد را نمایش می‌دهد.

طی مهر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود ۶.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۱۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵ درصد و ۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ارسال نظر