ساعت شروع کار بانک ها تغییر کرد

بانک مرکزی ساعت جدید خدمات رسانی بانک ها در تهران را اعلام کرد.

ساعت شروع کار بانک ها تغییر کرد
به گزارش اقتصاد آنلاین، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، ساعت شروع به کار خدمات‌رسانی بانک‌ها، ساعت ۷:۳۰ صبح تعیین گردید. همچنین ساعت حضور کارمندان بانک‌ها در محل کار نیم ساعت زودتر، یعنی ساعت ۷ صبح می‌باشد.
ارسال نظر