بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش ۶۸.۸ درصدی مانده کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها

بر اساس اعلام بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱، حدود ۶۸.۸ درصدی افزایش یافته است.

افزایش ۶۸.۸ درصدی مانده کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها

به گزارش اقتصاد آنلاین، مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱، نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۷۷.۱ هزار میلیارد ریال (۶۸.۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.۷۴۵ هزار میلیارد ریال  (۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.۲۳ درصد) افزایش داشته است.

مانده کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۸۶۹.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۵۷۷.۱ هزار میلیارد ریال (۸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.۶۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.۷۴۵ هزار میلیارد ریال  (۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.۲۳ درصد) افزایش داشته است.

بر این اساس بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۵۷هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان سمنان معادل ۳۸.۸ هزار میلیارد ریال است.

تسهیلات 0

همچنین مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۷۸۳.۹ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۶۴.۸ هزار میلیارد ریال (۴‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.۵۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳‌‌‌‌‌‌‌‌.۴۴۷ هزار میلیارد ریال (۱۳.۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس  بیشترین مبلغ سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۵۵.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان خراسان شمالی معادل ۲۵.۷ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۱۱۳.۶ درصد می‌باشد که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸.۳ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۹.۶ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بین استان‌ها، استان خراسان شمالی با ۲۱۰.۹ درصد بالاترین و استان البرز با ۷۵.۵ درصد، پایین‌ترین نسبت مذکور را به خود اختصاص داده‌اند.

کل مانده تسهیلات قرض‌الحسنه و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان  مردادماه ۱۴۰۱

تسهیلات

تسهیلات2

تسهیلات3

ارسال نظر