رشد ۸۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری ملل

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری ملل در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ تعداد بیش از ۸۰ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۹۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشد داشته است

رشد ۸۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در موسسه اعتباری ملل

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل؛ موسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۴ ۳۸  فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۱۲۹/ ۱۹۳/ ۳ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت نموده که از لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه بیش از ۸۰ درصد و از لحاظ مبلغ بیش از ۱۹۲ درصد رشد داشته است.

گفتنی است:موسسه اعتباری ملل در اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۴ فقره تسهیلات ازدواج  به مبلغ ۲۰۰/ ۲۳۳ میلیون ریال به زوجین پرداخت نمود و در حال حاضر تعداد ۵۸۶ نفر از جوانان عزیز در نوبت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می باشند

موسسه ملل

ارسال نظر
ارسال نظر