کد خبر 581607
در سامانه همراه بانک توسعه صادرات فراهم شد؛

امکان دریافت صورتحساب یک ساله

امکان دریافت صورتحساب یکساله در سامانه همراه بانک همای بانک توسعه صادرات در راستای افزایش رضایت مشتریان، فراهم شد.

ارسال نظر