کد خبر 577447

احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین شد

احمد بهاروندی به عنوان مدیرعامل بانک کارآفرین انتخاب شد.

ارسال نظر