کد خبر 572968
بانک مرکزی؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ ها به بخش های اقتصادی ۵۸درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۲۴۱۰.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۵۵۱.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۷.۹ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 8376.7 هزار میلیارد ریال معادل 67.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه ابتدای سال جاری معادل 2947.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 35.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 8376.7 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از 3727.0 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.1 درصد آن (مبلغ 2947.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
جدول 1- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه ابتدای سال 1400
س

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
برای دریافت جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی شش ماهه ابتدای سال 1400 اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر