صدور مجوز افزایش سرمایه سنگین بیمه ملت از تجدید ارزیابی

سازمان بورس، مجوز افزایش سرمایه ۹۷۶درصدی شرکت بیمه ملت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر