کد خبر 523082

تحقق ۱۱۳درصدی برنامه تکلیفی بیمه آسیا در سال۱۳۹۹

حاصل فعالیت بیمه آسیا در سال ۱۳۹۹، تحقق۱۱۳ درصدی برنامه تکلیفی و ثبت تراز مثبت ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۴۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، این شرکت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۸ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان حق بیمه تولید نمود که نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته است و ۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن ۳۸ رشد داشته است. به عبارت دیگر، یک هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان تراز این شرکت نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است.

بنابر این گزارش، بیمه آسیا با کاهش سهم دو رشته پر ریسک بیمه شخص ثالث و بیمه درمان و با افزایش سهم رشته های کم ریسک در پرتفوی خود و همچنین مدیریت و کنترل ریسک بیمه نامه ها، نسبت خسارت خود را با یک درصد کاهش، از ۵۵.۵۳ درصد در سال ۹۸ به ۵۴.۵۷ درصد در سال ۹۹ کاهش داد.

در این گزارش با اشاره به بهبود ترکیب پرتفوی این شرکت، آمده است: از کل پرتفوی شرکت در سال۱۳۹۹، رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده ۴۲.۶ درصد و رشته بیمه درمان نیز ۱۵.۸ درصد از کل پرتفوی را به خود اختصاص دادند که در هر دو رشته، ۲درصد کاهش  نسبت به سال ۱۳۹۸ را می بینیم.

این گزارش تصریح می کند، با اتخاذ مکانیسمی هوشمندانه در بیمه بدنه خودرو، سهم رشته بیمه بدنه خودرو از ۱۳.۹ درصد در سال ۹۸، به ۱۶.۳ درصد در سال ۹۹ افزایش پیدا کرد و سهم آن با سهم رشته بیمه درمان، برابر شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر