کد خبر 517896

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

افزایش ۴۲درصدی درآمد عملیاتی بانک ملت/ عملکرد اسفند۹۹ بانک ملت زیر ذره‌بین

بانک ملت در اسفند ماه سال ۹۹، هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد و بیش از ۶هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی بدست آورد.

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ بانک ملت در اسفند ۹۹، پنج هزار و ۵۲۰میلیارد تومان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت کرد که نسبت به بهمن ۹۹، ۱۵۸درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به اسفند ماه سال ۹۸، ۳۱۲درصد رشد را ثبت کرده ‌است. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک ملت در سال ۹۹، در مجموع به ۳۷هزار و ۱۰۰میلیارد تومان رسید که حکایت از افزایش ۱۵۶درصدی این عدد نسبت سال گذاشته دارد.

بانک ملت در آخرین ماه سال ۹۹، با ۱۰۷درصد رشد نسبت به ماه گذشته حدود ۶هزار و ۵۵۰میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد. همچنین این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۷۰درصد افزایش یافته است. مجموع درآمد بانک ملت از تسهیلات اعطایی در سال ۹۹ به بیش از ۳۶هزار و ۶۹۰میلیارد تومان رسید که این عدد رشد ۵۱درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد.

با این تفاسیر درآمد عملیاتی بانک ملت در اسفند ماه سال گذشته به هزار میلیارد تومان رسید. همچنین این عدد نسبت به ماه گذشته رشدی یک درصدی را به ثبت رسانده است. تراز عملیاتی بانک ملت در سال ۹۹ مثبت بود و این بانک در این سال بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که نسبت به سال گذشته ۴۲درصد رشد را تجربه کرده است. 

افزایش ۴۲درصدی درآمد عملیاتی بانک ملت/ عملکرد اسفند۹۹ بانک ملت زیر ذره‌بین

عمکلرد ماهانه بانک ملت 

بانک ملت در اسفند ماه، ۲۹هزار و ۶۳۰میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرد که نشان دهنده افزایش ۳۸درصدی این رقم نسبت به بهمن است. همچنین این رقم نسبت به اسفند ماه سال ۹۸، بیش از ۱۹۳درصد افزایش یافته است. مجموع تسهیلات اعطایی بانک ملت در سال۹۹، با کاهش ۶۰درصدی نسبت به سال گذشته، به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسید.

افزایش ۴۲درصدی درآمد عملیاتی بانک ملت/ عملکرد اسفند۹۹ بانک ملت زیر ذره‌بین

عمکلرد ماهانه بانک ملت 

بانک ملت در اسفند ماه سال ۹۹، حدود یک میلیون و ۹۰میلیارد تومان سپرده‌ جذب کرد که این رقم نسبت به ماه گذشته ۱۸درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۹درصد رشد کرده است. مجموع سپرده‌های دریافتی بانک ملت در سال ۹۹ به بیشتر از ۱۰میلیون و ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۹۸، رشدی ۶۶درصدی را رقم زده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر