با رشد ۶۲درصدی محقق شد؛

ثبت تراز مثبت ۳۱۶۷میلیارد تومانی بیمه آسیا

بیمه آسیا در سه فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت سه هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد ۶۲ درصدی بود و نسبت به ۱۲ماه سال گذشته ۱۸درصد رشد کرد.

ثبت تراز مثبت ۳۱۶۷میلیارد تومانی بیمه آسیا

به گزارش اقتصادآنلاین، براساس تازه ترین گزارش فعالیت ماهیانه شرکت بیمه آسیا، منتهی به پایان آذر ماه سال جاری، این شرکت توانست در طول نه ماه نخست سال جاری شش هزار 57 میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 40 درصد رشد داشته است و همچنین در این دوره زمانی دو هزار 890 میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران ، این شرکت را جبران کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است؛ بنابراین این شرکت بیمه بورسی در این دوره نه ماهه توانست از رکورد 12 ماه سال گذشته عبور کند و 36 میلیارد تومان بیشتر از سال قبل حق بیمه تولید کرد.

بیمه آسیا در طی این دوره زمانی، علاوه برافزایش 40 درصدی حق بیمه ای تولیدی خود ، که نشان دهنده مدیریت مطلوب در بخش بازاریابی و گسترش نفوذ این شرکت در بازار بیمه ای کشور است ، دربخش پرداخت خسارت هم توانست با کنترل و مدیریت صحیح ریسک ، میزان افزایش خسارت نسبت به تولید حق بیمه را کاهش دهد . میزان رشد پرداخت خسارت در این دوره زمانی 22 درصد است و میزان رشد حق بیمه 40 درصد است که نشان می دهد حق بیمه تولیدی  این شرکت  18درصد بیشتر از خسارت پرداختی رشد کرده است.این موضوع منجر به کاهش قابل ملاحظه هفت درصدی نسبت خسارت این شرکت شد؛ به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه، از 55 درصد در پایان آذر سال گذشته به 48 درصد در پایان آذر ماه سال جاری کاهش یافت .
 
این شرکت در نه ماه نخست سال گذشته چهار هزار و  332 میلیارد تومان حق بیمه تولید و در مقابل دو هزار و 374  میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز مثبت یک هزار 958 میلیارد تومان را ثبت کرده بود .
براساس این گزارش بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور در دوره یک ماهه آذر ماه سال جاری هم 698  میلیارد تومان حق بیمه تولید و در مقابل 381 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و توانست تراز مثبت 371  میلیارد تومان را ثبت کند. این در حالی است که تراز آذر ماه سال گذشته بیمه آسیا 81 میلیارد تومان بود که نزدیک به سه برابر افزایش یافته است .

بیمه آسیا در نه ماه نخست سال جاری بیشترین حق بیمه را به ترتیب از سه سرفصل ثالث اجباری ، درمان و بدنه خودرو تولید و همچنین بیشترین خسارت را هم درهمین سه سر فصل پرداخت کرد. بیمه نامه شخص ثالث 33 درصد ، درمان 19 درصد ، بدنه  خودرو 15 درصد و بیمه های عمر و زندگی 8 درصد سهم از حق بیمه تولید داشته اند و از پرداخت خسارت هم ثالث 41 درصد ، درمان 22 درصد ، بدنه خودرو 12 درصد و بیمه های زندگی 8 درصد سهم داشته اند .

ارسال نظر