طبق آخرین آمار اعلام شد؛

تحقق سود ۴١٢ریالی در بانک اقتصاد نوین

سود تلفیقی بانک اقتصاد نوین محقق شده به ازای هر سهم هم ۵٠١ ریال گزارش شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک اقتصاد نوین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ برای هر سهم ۴١٢ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. این در حالی است که در دوره مشابه قبل ٣۶٧ ریال زیان شناسایی کرده بود. در این دوره جمع درآمدهای مشاع با رشد ١۵٣ درصدی به ٣۵٠٩ میلیارد تومان رسید. هم چنین جمع درآمدهای غیر مشاع ۵۴٨ درصد رشد داشته و به ٢٣۶٩ میلیارد تومان رسید. 

همچنین سود تلفیقی محقق شده به ازای هر سهم هم ۵٠١ ریال گزارش شد.

بانک اقتصادنوین با عملکرد هوشمندانه، بویژه در ماه‌های اخیر و انتتشار به موقع اطلاعات در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران توانسته است بیش از بیش درچهارچوب استاندارد بانکداری حرکت کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر