کد خبر 466152

در چهارده مرحله و حراج؛

چقدر اوراق بدهی فروخته شده‌است؟

نتایج تجمیعی حراج هفتگی اوراق بدهی در چهارده مرحله و حراج تا تاریخ ١٢شهریور را مشاهده می‌کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر