کد خبر 522991
معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد؛

دستور ساماندهی رسوب کالا در گمرکات و اموال تملیکی

معاون قضایی دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور خواست تا در راستای کاهش رسوب و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات و اموال تملیکی نظارت و بازدیدهای مستمر ماهانه را برای رفع موانع و حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه ی قاچاق کالا و ارز از پیگیری مشکلات تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات و اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از کالاهای موجود در انبارها خبر داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان‌های انقلاب و عمومی سراسر کشور اعلام کرد: به پیوست نامه شماره ۹۹/۱۵۷۹۶۰۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند، ارسال می گردد.

گمرک

دستور فرمایید ضمن نظارت و بازدیدهای مستمر ماهانه در راستای رفع موانع و پشتیبانی های لازم، اقدام نموده و با توجه به اهمیت ترخیص به موقع کالاها با رعایت ضوابط حمایت از رونق تولید داخلی و رفع نیازمندی های ضروری، وضعیت ترخیص کالاها از گمرک و اقدامات انجام شده از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص کالاهای موجود در انبارها را هر سه ماه به این معاونت اعلام نمایند. 

ارسال نظر