کد خبر 438584

مرغ و گوشت چگونه ارزان شد؟

قیمت گوشت و مرغ در زمستان ۱۳۹۸ کاهشی بود و حتی جزو معدود اقلام خوراکی خانوارها بود که بشدت با کاهش قیمت مواجه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اکنون مرکز آمار، گزارش‌هایی از تورم تولیدکننده محصولات گاوداری و مرغداری‌های صنعتی کشور داده که نشان می‌دهد، قیمت تولید این اقلام نیز در زمستان گذشته به میزان قابل توجهی کاهشی بوده است. به‌طوری که تورم تولید در برخی از بخش‌ها منفی است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٧,٢- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٠.٤ افزایش)، ١٧.٦ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (٢٦.٣- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «تخم مرغ نطفه دار» (٢٠.١ درصد) است.

به بیان ساده‌تر، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز این سال، 7.2 درصد کمتر شد. این موضوع کاهش قیمت‌ها در زمستان را به‌دنبال داشت.

جوجه‌ها ارزان‌تر از سال قبل شدند

بر اساس این گزارش، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٧,٠ درصد کاهش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(١٤.١ افزایش)، ٢١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٧، معادل ٧.٠ درصد کاهش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «جوجه یک روزه «(٢٣.٨- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «کود» (٧١.٠ درصد) است.

سالی که مرغ ارزان شد

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٩,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(٤٢.٢)، ٢٢.٨ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» (٢.٢- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به «کود» (٦٩.٥ درصد) است.

بر اساس این آمار مرغ گوشتی نیز در زمستان 1398 نسبت به زمستان سال قبل آن، بیش از 17 درصد کاهش قیمت داشت.

مرغ در گیلان ارزان‌تر از استان‌های دیگر

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٨ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان

چهار محال و بختیاری با ٥٧,٨٣ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با ٤٨.٤٩ درصد کاهش است. مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که اکثر استان‌ها با کاهش روبه‌رو بوده‌اند به‌طوری که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ٩٦,٣٧ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با ٤٣.٢٤ درصد کاهش است.

رمزگشایی از کاهش قیمت گوشت قرمز

مرکز آمار در گزارشی دیگر به بررسی اقلام گاوداری صنعتی پرداخته است که این ارقام نیز از کاهش میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور حکایت دارد.

طبق این گزارش، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٣/١- درصد کاهش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(١,١-)، ٠.٢ درصد کاهش دارد. در میان قلم‌های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم «گاونرداشتی» (٧.٩- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «کود» (١.٦ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه محصولات گاوی تک رقمی شد

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٣,٩٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(٢٤.٧)، ٢٠.٧ واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٩٦ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «گاو حذفی» (١٨.٤٦- درصد) و بیشترین آن مربوطه قلم «کود» (٢٥.٤١ درصد) است.

تورم سالانه اقلام گاوداری

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٣٦,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(٥٨.٩)، ٢٢.٧ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاودارهای صنعتی در کشور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به قلم «گاو نر داشتی» (١٨.٢ درصد) و بیشترین آن مربوط به «گوساله نر زیر چهارماه» (٤٣.٨ درصد) است.

در کدام استان‌ها محصولات گاوی ارزان شد؟

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٨ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان

چهار محال و بختیاری با ٦,١٤ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خراسان شمالی با ١٥.٠٨ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٢١,٤٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٧.٩ درصد کاهش است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر