{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 424730

رئیس اتاق بازرگانی کرمان از رئیس کل سازمان مالیاتی درخواست کرد که مدت زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی را به ۶ ماه افزایش دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رئیس اتاق بازرگانی کرمان از رئیس کل سازمان مالیاتی خواست تا مهلت ارائه اظهارنامه شرکتهای حقوقی به 6 ماه افزایش یابد.

در این نامه آمده است: احتراما، نظر به مشکلات عدیده پیش آمده برای کل کشور و مخصوصا فعالان اقتصادی از نظر تعطیلی کسب و کارها، کاهش تولید، تعطیلی واحدهای حسابداری، معوق شدن انبار گردانی اسفند 1398 به سال 1399، معوق ماندن عملیات حسابداری و .. و به تبع آن معوق شدن عملیات حسابرسی و چندصد معضل دیگر و... . بدیهی است که تهیه و تنظیم حساب ها و تهیه صورت های مالی به منظور ارائه به حسابرس جهت حسابرسی و اعتباربخشی و سپس تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و در نهایت تنظیم اظهارنامه تا 99.4.31، قطعا با این شرایط امکان پذیر نبوده و مقدور نمی باشد.

لذا پیشنهاد می گردد به منظور همکاری با فعالان اقتصادی ماده 1100 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح گردد: "فقط برای یک بار مدت زمان ارایه اظهارنامه و.. اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منتهی به 1398.11.30 و 1398.12.29 و یا در این بازه زمانی می باشد به 6 ماه افزایش یابد.

بدیهی است در خصوص شرکت های بورسی لازم است سازمان بورس نیز همکاری لازم را با شرکت ها داشته و شرکت های بورسی (با توجه به محدودیت مندرج در اساسنامه، مبنی بر برگزاری مجمع تا 4 ماه پس از پایان سال مالی) بایستی از ظرفیت های ماده 104 اصلاحیه قانون تجارت استفاده نمایند. همچنین در این راستا، ماده 272 قانون مالیات های مستقیم نیز به شرح ذیل اصلاح می شود. فقط برای یک بار، مدت زمان ارایه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت هایی که سال مالی آن ها به شرح مزبور بوده، یک ماه اضافه شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری