کد خبر 155930

وزن‌کشی تجارت با ۱۰ شریک اول

سازمان توسعه تجارت، به وزن‌کشی تجارت کشور با ۱۰ شریک اصلی ایران در نیمه نخست سال جاری پرداخته است.

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران که در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه بوده‌اند، 5 کشور چین، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان و عمان گزارش شده است. این در شرایطی است که در مدت مذکور، صادرات ایران به 4 کشور امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ژاپن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت روبه‌رو بوده است.

در این بین میزان صادرات ایران به هند بدون تغییر گزارش شده است. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت براساس آمار نیمه نخست سال جاری به بررسی مهم‌ترین بازارهای وارداتی ایران پرداخته است که مطابق آمارها، میزان واردات ایران از 4 کشور فدراسیون روسیه، برزیل، آلمان و ایتالیا در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد مواجه شده است. در مقابل، براساس آمارها، میزان واردات ایران از 6 کشور چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سوئیس با افت مواجه بوده است. همچنین براساس آمار منتشرشده، مجموع صادرات ایران به 10 شریک تجاری خود، 18 میلیارد و 300میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 5 درصدی را تجربه کرده است. اما در مقابل مطابق آمارها، مجموع واردات ایران از 10 شریک اصلی خود، 15 میلیارد و 877 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 7 درصدی را شاهدیم.

 

مقاصد صادراتی ایران

براساس این گزارش، سازمان توسعه تجارت کشور 10 مقصد عمده صادراتی و وارداتی کشور را در 6 ماه منتهی به شهریور سال جاری منتشر کرد. مطابق آمارها، در نیمه نخست سال جاری، میزان صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به چین به ارزش 3 میلیارد و 998 میلیون دلار با 2 درصد رشد مواجه بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، میزان صادرات ایران به امارات متحده عربی در همین بازه زمانی، به ارزش 3 میلیارد و 401 میلیون دلار با افت 19 درصدی مواجه بوده است. عراق نیز به‌عنوان سومین شریک تجاری ایران، در مدت مذکور، 2 میلیارد و 976 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 3 درصدی مواجه شده است. همچنین میزان صادرات ایران به افغانستان و ژاپن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت روبه‌رو بوده است. این در شرایطی است که میزان صادرات ایران در مدت مذکور، به کره‌جنوبی 716 درصد، پاکستان 30 درصد و در نهایت عمان 87 درصد رشد را تجربه کرده است.

 

صادرات به گروه‌های اقتصادی

براساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات کالا به تفکیک گروه‌های کالای اقتصادی 6 ماه منتهی به سال 95، نشان از این دارد که میزان صادرات ایران به سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) 28 میلیون و 786 هزار تن به ارزش 12 میلیارد و 68میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 41 درصد و از نظر ارزشی با رشد 23 درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، ایران در مدت مذکور، توانسته 9 میلیون و 330 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 636 میلیون دلار به سازمان همکاری‌های اقتصادی صادر کند که مطابق آمارها، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با رشد 83 درصدی و از نظر ارزشی با رشد 58 درصدی مواجه بوده است. همچنین براساس آمار، شورای همکاری خلیج‌فارس (PGCC) در نیمه نخست سال جاری، 10 میلیون و 318 هزار تن به ارزش سه میلیارد و 920 میلیون دلار، کالا از ایران وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 61 درصد و از نظر ارزشی 19 درصد رشد را تجربه کرده است. کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) نیز به‌عنوان یکی دیگر از مقاصد صادراتی ایران توانسته در نیمه نخست سال جاری، 2 میلیون و 354 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 68 میلیون دلار کالا از ایران وارد کند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با رشد 12 درصدی و از نظر ارزشی با رشد حدود 17 درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، ایران در مدت مذکور توانسته در نیمه نخست سال جاری، 900 هزار تن کالا به ارزش 808 میلیون دلار به اتحادیه اروپا صادر کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی با رشد 38 درصدی و از نظر ارزشی با رشد 13 درصدی مواجه بوده است. کشورهای عضو همکاری جنوب شرقی آسیا نیز به‌عنوان یکی دیگر از مقاصد صادراتی ایران در 6 ماه منتهی به شهریور سال 95، یک میلیون و 135 هزارتن کالا به ارزش 338 میلیون دلار از ایران وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی با رشد 109 درصدی و از نظر ارزشی با رشد 19 درصدی مواجه بوده است.

 

صادرات به بازارهای پیرامونی

این گزارش در ادامه به صادرات کالا به تفکیک بازارهای پیرامونی در 6 ماه منتهی به شهریور سال 95 پرداخته است. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، جمع کل صادرات به بازارهای پیرامونی در نیمه نخست سال، 11 میلیارد و 956 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد 33 درصدی مواجه بوده و جمع کل صادرات در مدت مذکور، 21 میلیارد و 706 میلیون دلار گزارش شده که با رشد 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است. مطابق آمارها، میزان صادرات کالا از ایران به شورای همکاری خلیج‌فارس، 3 میلیارد و 920 میلیون دلار گزارش شده که سهم 18 درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده و سهم آن از کل صادرات به بازارهای پیرامونی نزدیک به 33 درصد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 20 درصدی مواجه بوده است.

میزان صادرات ایران به کشورهای عربی (لبنان، اردن، سوریه، عراق و یمن) 3 میلیارد و 138 میلیون دلار گزارش شده که سهم آن از کل صادرات 5/ 14 درصد و سهم آن از کل صادرات به بازارهای پیرامونی بیش از 26 درصد گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افت 3 درصدی مواجه بوده است. براساس آمار منتشر شده، مجموع کل صادرات ایران به کشورهای عربی در نیمه نخست سال جاری، 7 میلیارد و 59 میلیون دلار گزارش شده است که سهم آن از کل صادرات 5/ 32 درصد و سهم آن از کل صادرات به بازارهای پیرامونی 59 درصد گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران به کشورهای عربی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین براساس آمار، میزان صادرات ایران در مدت مذکور، به آسیای میانه 508 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 12 درصدی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، میزان صادرات ایران به بازارهای اروپایی 82 میلیون دلار گزارش شده که نشان از افت 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مطابق آمارها، میزان صادرات ایران به قفقاز در نیمه نخست سال جاری، 478 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 96 درصدی مواجه بوده است. از طرفی براساس آمار سازمان توسعه تجارت، مجموع صادرات به کشورهای مشترک المنافع، یک میلیارد و 68 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 17 درصدی مواجه بوده است. همچنین میزان صادرات ایران به سایر بازاهای پیرامونی (افغانستان، ترکیه و پاکستان) 3 میلیارد و 829 میلیون دلار ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد که صادرات ایران درنیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 147 درصدی مواجه بوده است.

 

مبادی وارداتی

از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت براساس آمار نیمه نخست سال جاری به بررسی مهم‌ترین بازارهای وارداتی ایران در نیمه نخست سال جاری پرداخته است. مطابق آمارها، میزان واردات ایران از 4کشور فدراسیون روسیه، برزیل، آلمان و ایتالیا در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد روبه‌رو بوده است. این در شرایطی است که براساس آمارها، میزان واردات ایران از چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سوئیس با افت مواجه بوده است. براساس آمار منتشرشده، مجموع واردات ایران از 10 شریک اصلی خود، 15 میلیارد و 887 میلیون دلار گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 7 درصدی را شاهدیم. براساس آمار، میزان واردات ایران از کشور چین که نخستین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود، در نیمه نخست سال جاری، 4 میلیارد و 860 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افت 8 درصدی مواجه بوده است. امارات متحده عربی در همین مدت، 3میلیارد و457 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 17 درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین میزان واردات ایران از کره‌جنوبی یک میلیارد و577 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 15 درصدی مواجه بوده است. آمارها همچنین حاکی از این است که میزان واردات ایران از کشور ترکیه در مدت مذکور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 17 درصدی روبه‌رو بوده است. اما نکته قابل تامل در آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت این است که میزان واردات ایران از کشور آلمان به ارزش یک میلیارد و 122میلیون دلار با رشد 26 درصدی مواجه بوده است که این حاکی از چرخش بازارهای وارداتی ایران از کشورهای آسیایی به اروپایی دارد، به‌طوری که میزان واردات ایران از کشور برزیل به ارزش 544 میلیون دلار رشد 153 درصدی را شاهدیم و همچنین میزان واردات ایران از ایتالیا به ارزش 526 میلیون دلار با رشد 17 درصدی روبه‌رو بوده است.

 

واردات از گروه‌های اقتصادی

سازمان توسعه تجارت همچنین به بررسی واردات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در 6 ماه منتهی به شهریور سال 95 پرداخته است. مطابق آمارها، میزان واردات ایران از سازمان همکاری اسلامی در مدت مذکور، 5 میلیارد و 44 میلیون دلار گزارش شده است که نسبت به سال گذشته با افت 13 درصدی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات ایران از اتحادیه اروپا در مدت مذکور، 3 میلیارد و 602 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 20درصدی روبه‌رو بوده است. ایران از شورای همکاری خلیج‌فارس نیز در نیمه نخست سال جاری، یک میلیون و 919 هزارتن به ارزش 3میلیارد و 155 میلیون دلار کالا وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افت 15 درصدی دارد. همچنین مطابق آمار، میزان واردات ایران از سازمان همکاری‌های اقتصادی، یک میلیارد و 578میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت 14درصدی مواجه بوده است. ایران در نیمه نخست سال جاری یک میلیون و 609 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 35 میلیون دلار از کشورهای مشترک المنافع وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان واردات ایران از این کشورها، با رشد 104 درصدی مواجه بوده است. در نهایت ایران در مدت مذکور، از کشورهای عضو همکاری جنوب شرق، 916 هزارتن کالا به ارزش 659 میلیون دلار وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 6 درصدی مواجه بوده است.

جدول روابط تجاری

بیشتر بخوانید
ارسال نظر