کد خبر 452094

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

روند نزولی تولید کالاها/ کاهش مشاغل تولیدی چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟

به دنبال روی‌گردانی مردم سراسر جهان از مشاغل تولید کالا به سوی مشاغل خدماتی، بخش تولید کالاها که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می‌داد، روند کاهشی را در پیش گرفته است.

اقتصاد آنلاینمهسا نجاتی؛ اقتصادهای نوظهور و پیشرفته در حال حاضر شاهد کاهش در بخش‌های تولید کالاهای خود هستند که اهمیت این بخش در درآمدهای ملی نیز رو به کاهش است.

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک جهانی و سازمان ملل، در دهه 1980، تولید صنعتی یک‌چهارم یا بیشتر از سهم تولید ناخالص داخلی ملی در سراسر جهان را تشکیل می‌داد، اما این سهم روند نزولی را در پیش گرفته است.

به گفته صندوق بین المللی پول، از دست رفتن مشاغل مرتبط با تولید کالا، باعث شده بسیاری نگران از بین رفتن مشاغل با دستمزد بالا برای کارگران با مهارت کم و متوسط، و در نهایت بدتر شدن نابرابری هستند. 

در حقیقت، از دست رفتن مشاغل می‌تواند تاثیرات مخربی بر روی مناطقی داشته باشد که برای چندین دهه به صنایع خاصی وابسته بوده‌اند. در اقتصادهای در حال توسعه، کارگران با گذر از مشاغل تولیدی به صورت مستقیم از کشاورزی به سمت صنایع خدماتی تغییر مسیر می‌دهند.

در حالی که یک بخش خدماتی در حال رشد نشان می‌دهد یک کشور ثروتمندتر می‌شود، ممکن است این مورد برای کارگرانی که از تولید به سمت صنایع خدماتی تغییر مسیر می‌دهند برقرار نباشد و کاهش دستمزد را به همراه این تغییرات در بر داشته باشد. 

با این حال، این که یک کارگر در بخش تولید کالا یا خدمات مشغول به کار باشد، بزرگترین پیش‌بینی برای سطح حقوق آنها نیست. به گفته صندوق بین‌المللی پول، نابرابری دستمزد در بخش‌های اقتصادی مختلف، بسیار سریع‌تر از اختلاف حقوق بین بخش‌ها در حال رشد است.

در نمودار ارائه شده، روند تغییر سهم بخش تولید کالاها در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف از سال 1980 تا 2019 را مشاهده می‌کنید؛

مشاغل

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری