کد خبر 338772

آمارها در آمریکا نشان داد؛

سرعت افزایش بهره‌وری ۶برابر دستمزدها!

طبق آمار ارائه شده در خصوص مقایسه میزان بهره‌وری کارگران و میزان دستمزد ساعتی، نشان می‌دهد افزایش میزان دستمزد کارگران متناسب با میزان بهره‌وری آنان نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین، آمار نشان می‌دهد که کارگران آمریکایی 245درصد کارآمدتر نسبت به سال1948 بوده‌اند، در حالی که میزان دستمزد آنها تنها 114درصد افزایش داشته است. از سال1973، سرعت افزایش میزان بهره‌وری، 6برابر سرعت افزایش میزان دستمزدها بوده است.

نمودار زیر آمار برگرفته از موسسه سیاست‌های اقتصادی، مقایسه میزان پاداش‌های ساعتی و میزان بهره‌وری از سال 1948 تا 2017 را نشان می‌دهد؛

اینفو

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری